Behandelplan

Behandelplan: Zodra een goed beeld is ontstaan van uw klachten wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Dat wordt door u en uw behandelaar ondertekend.

Dossiervoering: Voor iedere client wordt een dossier bijgehouden. Dit is uiteraard vertrouwelijk. Het dossier wordt nog 15 jaar bewaard nadat uw behandeling is beeindigd. Met ingang van 2019 is deze bewaartermijn verlengd naar 20 jaar.