Behandelplan

Behandelplan: Zodra een goed beeld is ontstaan van uw klachten wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Dat wordt door u en uw behandelaar ondertekend of mondeling geaccordeerd. 

Dossiervoering: Voor iedere client wordt een dossier bijgehouden. Dit is uiteraard vertrouwelijk. Het dossier wordt nog 20 jaar bewaard nadat uw behandeling is beeindigd.