Klachtenprocedure

Als u ontevreden bent over de behandeling of u heeft een klacht, dan kunt u die het best eerst bespreken met uw behandelaar. U kunt een appèl doen op een LVVP klachtenfunctionaris en u kunt zich wenden tot de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag. Of u kunt een klacht indienen bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).