E-Behandeling (via internet)

Als aanvulling op de persoonlijke gesprekken kan e-behandeling worden ingezet: via een internetverbinding krijgt u een programma met oefeningen aangeboden die u op uw eigen PC kunt volgen (Minddistrict of Evie). Uw behandelaar geeft feedback op uw oefeningen. 

De behandelaar ziet uw vorderingen en kan u helpen bij de verdere oefeningen. Dat kan gaan over een negatief zelfbeeld, depressie, angst, en andere klachten, en over piekeren, en piekeren over zelfdoding.