Zowel voor hulpverleners in de GGZ als voor particulieren staan de volgende diensten ter beschikking:

Diagnostiek en advies: Soms kan een gedegen persoonlijkheidsonderzoek u helpen inzicht te krijgen in uw mogelijkheden, ambities, terugkerende conflicten, of emotionele problemen. Een persoonlijk advies kan u helpen bij de aanpak van uw toekomst. Voor hulpverleners: een gedegen persoonlijkheidsonderzoek kan behulpzaam zijn bij de behandeling van uw clienten.

Consultatie: Voor huisartsen, psychiaters, psychologen en andere hulpverleners in de GGZ bestaat de mogelijkheid tot consultatie en supervisie over behandeling van depressieve of suicidale patienten. Dit kan ook telefonisch bij crisis situaties. In sommige beroepen is de werkbelasting zo hoog dat het raadzaam is om af een toe een psychologische check-up te laten doen.

Coaching: voor particulieren en hulpverleners bestaat de mogelijkheid tot begeleiding bij veranderingsprocessen, of bij langslepende procedures zoals bij een zaak voor een medisch tuchtcollege, problemen in een maatschap, conflicten met het bestuur van een ziekenhuis of instelling. Juridische hulp is soms niet toereikend.

Intervisie en supervisie: collegae hulpverleners plegen onderling overleg over hun behandelingen, of leggen hun behandelingen voor aan een ervaren collega. Als u een intervisiegroep of supervisie zoekt dan kunt u contact opnemen.

Getuige deskundige: Regelmatig wordt een beroep gedaan op klinisch psychologische deskundigheid bij zaken bij de rechtbank of het gerechtshof.

Lezingen, cursussen, nascholing, trainingen: Voor groepen hulpverleners, huisartsen, kunnen lezingen en trainingen verzorgd worden over klinische psychologie, psychotherapie, piekeren, zelfdoding, etc.