Behandeling van lichamelijke symptomen van spanning

Als lichamelijke klachten op de voorgrond staan, u daaronder sterk lijdt, en daardoor ernstig beperkt wordt in uw functioneren, en medisch onderzoek geen verklaring heeft opgeleverd, dan kunt u behandeld worden voor een zogenoemde somatoforme stoornis.