Behandeling van depressie en burn-out

Als u zich zeer somber voelt, negatieve gedachten heeft over u zelf, over de wereld, en over uw toekomst, dan kan het helpen om uw gedachten en gevoelens tegen het licht te houden, en na te gaan of uw toekomstperspectieven realistisch zijn.

Het herkennen van depressieve gedachten, alternatieven zoeken, en leefregels naleven, kunnen uw somberheid verdrijven.