Rouwverwerking na suicide

Als u een dierbare verloren bent door zelfdoding dan kunt u in ernstige emotionele problemen geraken. In de behandeling is het vaak behulpzaam om een psychologische reconstructie te maken van hetgeen aan de zelfdoding vooraf is gegaan en wat de betrokkene heeft bewogen.

Schuldgevoelens of soms zelfs opluchting kunnen het rouwproces danig belemmeren. In de meeste gevallen lukt het om in de behandeling de suïcide beter te begrijpen en ook begrip te krijgen voor uw eigen reacties, en daardoor weer evenwicht te hervinden.