Suïcidepreventie

Als u aan zelfdoding denkt dan is het zaak uw redenen voor deze gedachten in kaart te brengen, en de wanhoop, depressie, en radeloosheid te bespreken. Nagegaan wordt of uw redenen voor uw doodswens mogelijk te veranderen zijn.

Vaak gaat het om repeterende ondraaglijke gedachten, beelden en gevoelens die op dwangmatige wijze uw bewustzijn tot een hel maken. In de behandeling krijgt u advies over hoe u kunt omgaan met welhaast ondraaglijke gevoelens, beelden en gedachten.

Bij acute levensnood wordt aangeraden om www.113Online.nl in te schakelen.