Publicaties
 voorkant4a

  Kerkhof, A.J.F.M. (2007). Piekeren, een stapsgewijze methode om je gepieker te verminderen. Amsterdam: Boom Uitgeverij, inclusief CD om positief te piekeren. ISBN: 978 90 8506 4695 (€ 27,95).  
 voorkant3b

  Kerkhof, A.J.F.M., & B. van Luyn (2010). Suicidepreventie in de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. € 46,90  
  voorkant2b

  Kerkhof, A.J.F.M. (2010). Stop Worrying. Get your life back on track with CBT. Maidenhead: Open University Press, McGraw-Hill Education. ISBN 9780 33 524252 8 (€ 9,59).  
voorkant5b

  Kerkhof, A.J.F.M., & B.A.J. van Spijker (2012). Piekeren over Zelfdoding. Amsterdam: Boom Uitgeverij. ISBN 9 789461 056931 (€ 28,95)  
 voorkant7b

  Hemert, A.M., van, Kerkhof, A.J.F.M., e.a. (2012). Samenvatting Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suicidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN 9 789058 982230 (€ 16,-)  
 voorkant1b

  Mishara B.L., & Kerkhof, A.J.F.M. (2013). Suicide prevention and new technologies. Hampshire, UK, Palgrave Macmillan. ISBN 978 1 137 35171 5 (€ 30,-) 
 voorkant6b

  Meerdinkveldboom, J., Rood, I., & Kerkhof, A.J.F.M. (2016). Handboek suicidaal gedrag bij jongeren: individuele en gezinsbehandeling. Amsterdam: Boom Uitgeverij (€26,95). 
 voorkant9b

  Kerkhof A.J.F.M. (2015). Onderzoeksagenda suicidepreventie 2016-2020. Den Haag, ZONMW
 voorkant10a

  A.J.F.M. Kerkhof en B. van Luyn (2016). Behandeling van suicidaal gedrag in de praktijk van de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 VOZZ Voorkant

  A.J.F.M. Kerkhof en A. Huisman (2017). Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging bij jongeren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.