Publicaties
 voorkant4a

  Kerkhof, A.J.F.M. (2007). Piekeren, een stapsgewijze methode om je gepieker te verminderen. Amsterdam: Boom Uitgeverij, inclusief CD om positief te piekeren. ISBN: 978 90 8506 4695 (€ 27,95).  
 voorkant3b

  Kerkhof, A.J.F.M., & B. van Luyn (2010). Suicidepreventie in de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. € 46,90  
  voorkant2b

  Kerkhof, A.J.F.M. (2010). Stop Worrying. Get your life back on track with CBT. Maidenhead: Open University Press, McGraw-Hill Education. ISBN 9780 33 524252 8 (€ 9,59).  
voorkant5b

  Kerkhof, A.J.F.M., & B.A.J. van Spijker (2012). Piekeren over Zelfdoding. Amsterdam: Boom Uitgeverij. ISBN 9 789461 056931 (€ 28,95)  
 voorkant7b

  Hemert, A.M., van, Kerkhof, A.J.F.M., e.a. (2012). Samenvatting Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suicidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN 9 789058 982230 (€ 16,-)  
 voorkant1b

  Mishara B.L., & Kerkhof, A.J.F.M. (2013). Suicide prevention and new technologies. Hampshire, UK, Palgrave Macmillan. ISBN 978 1 137 35171 5 (€ 30,-) 
 voorkant6b

  Meerdinkveldboom, J., Rood, I., & Kerkhof, A.J.F.M. (2016). Handboek suicidaal gedrag bij jongeren: individuele en gezinsbehandeling. Amsterdam: Boom Uitgeverij (€26,95). 
 voorkant9b

  Kerkhof A.J.F.M. (2015). Onderzoeksagenda suicidepreventie 2016-2020. Den Haag, ZONMW
 voorkant10a

  A.J.F.M. Kerkhof en B. van Luyn (2016). Behandeling van suicidaal gedrag in de praktijk van de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 VOZZ Voorkant

  A.J.F.M. Kerkhof en A. Huisman (2017). Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging bij jongeren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 Uitnodiging Afscheidrede Prof dr A

 

  A.J.F.M. Kerkhof (2018). De rol van de psychologie in suicidepreventie. Rede uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suicidepreventie van de Vrije Universiteit Amsterdam op 11 december 2018. De tekst kunt u nalezen op:

http://hdl.handle.net/1871.1/ba00ceb2-34c9-42c8-9b68-102ca09c1daa

 

 

 

Jan Meerdinkveldboom, Ad Kerkhof en Ineke Rood (2019): Handboek Suicidaal Gedrag bij Jongeren. Boom Uitgeverij Amsterdam, verschenen op 7 maart 2019

   

 

Kees van Heeringen, Gwendolyn Portzky, Derek de Beurs, & Ad Kerkhof (2019). Handboek suïcidaal gedrag. Boom uitgevers Amsterdam | ISBN 9789058983244 | 556 blz. € 61,- | Verschenen in april 2019.

chineesboek

 

 

 

 

Van mijn boek Stop Worrying uit 2010 is in november 2020 een Chinese vertaling uitgekomen via Mac Graw Hill: Stop Worrying.

 

 

 

 

 

 

Boekomslag voor Natalia  

In het Praktijkboek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie van Erik ten Broeke, Kees Korrelboom, Marc Verbraak en Steven Meijer (december 2020) verscheen het hoofdstuk GCGT en chronische en acute suïcidaliteit van de hand van Agaath Koudstaal, Ad Kerkhof en Steven Meijer. 

Klik hier voor de tekst van dit hoofdstuk