Suïcidepreventie

Als u aan zelfdoding denkt dan is het zaak uw gedachten in kaart te brengen, en de wanhoop, depressie, en radeloosheid te bespreken. Nagegaan wordt of uw doodswens mogelijk te verlichten is.

Vaak gaat het om repeterende ondraaglijke gedachten, beelden en gevoelens, die op dwangmatige wijze uw bewustzijn tot een hel maken. In de behandeling krijgt u advies over hoe u kunt omgaan met welhaast ondraaglijke gevoelens, beelden en gedachten.

Bij acute levensnood wordt aangeraden om www.113Zelfmoordpreventie.nl in te schakelen.