Verwijzers

Huisartsen, psychiaters en andere medisch specialisten kunnen verwijzen naar de Basis GGZ en de Specialistische GGZ onder vermelding van (een vermoeden van) een DSM-V classificatie. 

dsmiv